Co nowego arrow Bibliografia arrow Biografie, inne...

Migawki

Biografie, inne...

Biografie, inne...

 w99amw99bm
 1964 - "Krakowski Almanach Modych" - zebra i opatrzy wstpem Adam Wodek. By on literackim opiekunem Halinki a zbiór ten jest jednym z nielicznych, gdzie wydrukowano za ycia poezj Powiatowskiej. Wydawnictwo Literackie, Kraków, wydanie I, nakad: 3000 +290 egzemplarzy, mikka oprawa, skrzydekowa obwoluta, 12,5x20 cm, 308 stron.

 

w2amw2bm 1980 - "Wiersze wybrane" Halina Powiatowska - ilustracja na okadce: Bronisaw Kurdziel, opracowanie graficzne i typograficzne: Jan Borkiewicz, wstp i wybór: Jan Zych, Wydawnictwo Literackie, Kraków, wydanie II, nakad 15.000 + 283 egzemplarzy, mikka oprawa, 65 g, 432 strony.

 

w52amw52bm 1985 - "Poezja - Halina Powiatowska" - nr z lutego. Redakcja: Bohdan Drozdowski (red.nacz.) Bohdan Urbankowski (z-ca red.nacz.), Krzysztof Gsiorowski (z-ca red.nacz.), Jan Zdzisaw Brudnicki (sekretarz redakcji), Andrzej Tchórzewski, Jan Marx, Andrzej Zeniewicz, Krystyna oboda (dzia plastyki), Agnieszka Rapacka - Furtek (red. tekstów), Alina Wsowicz (red. techn.). Wydawca: RSW "Prasa-Ksika-Ruch" - Wydawnictwo Wspóczesne, Warszawa, mikka oprawa, 16x24 cm, 112 stron.
Tekst z tylnej okadki
Spis treci

 

w80am 1986 - "Kaskaderzy literatury. O twórczoci i legendzie Bursy, Haski, Powiatowskiej, Stachury, Bruna, Wojaczka" - pod redakcj Edwarda Kolbusa, sowo wstpne: Jan Z. Brudnicki, posowie: Jan Marx (napisa równie prac, poprzedzajc poezj Halinki pt. "Przeznaczenie to jeszcze nie los. O poezji Haliny Powiatowskiej" - do przeczytania w artykuach) wydanie I, nakad 49650 +350 egzemplarzy, Wadawnictwo ódzkie, ód, 14x19,5 cm, 528 stron.

 

w58amw58bm 1988 - "Literatura" - nr z marca. Miesicznik literacko-spoeczny. Na stronach 30-34 znajduje si artyku Jana Pieszczchowicza "Walka z niebytem. (O poezji Haliny Powiatowskiej)". Redaktor naczelny: Klemens Krzyagórski. Nakad 60.000 egzemplarzy, "Prasa-Ksika-Ruch" Wydawnictwo Wspóczesne, Warszawa, mikka oprawa, 22x29 cm, 82 strony.

 

w59amw59bm 1988 - "Nie ma nieuleczalnie chorych" Julian Aleksandrowicz. Autor by serdecznym przyjacielem i lekarzem Halinki. O tej znajomoci opowiada rozdzia "Gdy muzy poezji zagociy w klinice". Wydawnictwo ódzkie, ód, wydanie II, nakad: 49650 +350 egzemplarzy, mikka oprawa, 14,5x20,5 cm, 208 stron.
Tekst z tylnej okadki
Spis treci

 

w60amw60bm 1990 - "Nie popeniam zdrady. Rzecz o Halinie Powiatowskiej" - debiutancka ksika Magorzaty Szuczyskiej. Pierwsze wydanie, projekt obwoluty: Jacek Stokosa, redakcja: Maria Rola; Wydawnictwo Literackie, Kraków, nakad 10000 + 350 egzemplarzy, mikka oprawa, 12x19,5 cm, 400 stron.
Spis treci

 

w88amw88bm 1991 - "Obrachunki i refleksje. Szkice Konfrontacyjne. XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Powiatowskiej".

 

 

 

w98am 1992 - "Czas Kultury" nr stycze-luty. Na okadce projektu Jarka Maszewskiego fotka modziutkiej Haki. W numerze aneks "Pokona przemijanie - O yciu i legendzie Haliny Powiatowskiej" Izoldy Kiec oraz listy poetki do Ireneusza Morawskiego. Wydawnictwo: "Obserwator", Pozna, mikka oprawa, 15,5x23 cm, 112 stron.

 

w37amw37bm 1993 - "Nie popeniam zdrady. Rzecz o Halinie Powiatowskiej" - ksika Magorzaty Szuczyskiej. Autorka wczeniej wydaa trzy zbiory wierszy "Gra w koci", "Rkoje róy" i "Lustra". Wydanie II, nakad 2000 egzemplarzy, dedykacja: Pani Stanisawie Mygowej i Profesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi. Instytut Wydawniczy "wiadectwo", Bydgoszcz, mikka oprawa, 12x17 cm, 398 stron (kolejno stron jest nastpujca: 1-96, 81-398" - strony 81-96 s podwójnie wydrukowane).
Spis treci

 

w41m 1994 - "ja min, ty miniesz...". O Halinie Powiatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze - zebraa i opracowaa: Mariola Pryzwan. Projekt okadki i reprodukcje zdj: Sawomir Momot. Dedykacja - Rodzinie Haliny Powiatowskiej - Pastwu: Stanisawie Mygowej, Magorzacie Porbskiej i Zbigniewowi Mydze. Wydawnictwo: EM-KA, Warszawa, twarda oprawa, 15x21 cm.
Spis treci

 

w93amw93bm 1995 - "Nie popeniam zdrady. Rzecz o Halinie Powiatowskiej" - ksika Magorzaty Szuczyskiej. Wydanie III, nakad 1000 egzemplarzy, dedykacja: Pani Stanisawie Mygowej i Profesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi. Instytut Wydawniczy "wiadectwo", Bydgoszcz, mikka oprawa, 12x17 cm, 398 stron .
Spis treci

 

m1m 1996 - folder przygotowany dla zwiedzajcych jedyne w Polsce Muzeum Haliny Powiatowskiej ; zawiera ilustracje do wierszy Haliny oraz biografi poetki ubogacon zdjciami i dokumentami z Muzeum. Okadka i ilustracje: Jadwiga Wosik; opracowanie graficzne, literackie i wybór tekstów: Barbara Paczkowska. Skad i druk: Z.P.U. "Poligraf", Czstochowa, mikka oprawa, 20x21 cm, 24 strony.

 

w10amw10bm 1997 - "Halina Powiatowska" Kiec Izolda z serii "Czytani dzisiaj". Autorka, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, przedstawia "czytan dzisiaj" Powiatowsk na przekór stereotypom. Prezentuje fragmenty nie publikowanej korespondencji i utworów poetki, przypomina kontekst tej twórczosci zwizany z przeomem 1956 roku, wreszcie - interpretuje liryk autorki "Opowieci dla przyjaciela" jako zapis egzystenjalnych rozterk, poszukiwa prawd uniwersalnych, jako swoist "filozofi przetrwania". Dom Wydawniczy Rebis, Pozna, mikka oprawa, 11x16,5 cm, 96 stron.
Spis treci

 

w34amw34bm 1998 - "XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Powiatowskiej - Czstochowa 1998", praca zbiorowa pod redakcj Anny Woniak, projekt okadki: Marek Zakrzewski. Wydanie zawierajce utwory, które zostay w tym konkursie nagrodzone i wyrónione. Ciekawy wstp napisaa Julia Hartwig. Wydawnictwo: Wojewódzki Orodek Kultury Czstochowa, mikka oprawa, 12,5x17 cm, 120 stron.
Spis treci

 

w33m 2000 - "ja min, ty miniesz...". O Halinie Powiatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze - zebraa i opracowaa: Mariola Pryzwan. Halin Powiatow wspominaj m.in.Jan Adamski, Julian Aleksandrowicz, Tadeusz Baird, Stanisaw Grochowiak, Ryszard Ky, Barbara Markiewicz, Zbigniew Myga, Stanisawa Mygowa, Tadeusz Nowak, Anna Orowska, Bogumia Panczenko-Kresowska, Jerzy Pawowski, Jan Pieszczachowicz, Stanisaw Stanuch, Józef Tischner, Ludmia Waluszewska. Mariola Pryzwan umiecia te w ksice utwory poetyckie powicone Powiatowskiej. S one na rónym poziomie ( od Grochowiaka do twórców mniej znanych), ale we wszystkich wida szczer fascynacj. wietnym uzupenieniem treci sownej s fotografie poetki, najczciej portrety o nostalgicznym i ezoterycznym nastroju. Wydawnictwo: Domena, Warszawa, twarda oprawa, 15x20 cm, 372 strony.

 

w61amw61bm 2001 - "Nierozwana i nieromantyczna. O Halinie Powiatowskiej" Grayna Borkowska. Autorka zarzuca poprzednim interpretatorom i biografom, e zahipnotyzowani yciorysem poetki zajmowali si w wikszym stopniu jej kolejami losu ni wyjtkow, wci niedocenion twórczoci. Zgaszajc jednak to zastrzeenie, sama ogromn cz swojego wywodu powica nowej interpretacji biografii Powiatowskiej. Jej punktem wyjcia jest przekonanie, e niedocenionym ródem nie tylko aktywnoci twórczej, ale i erotyzmu Powiatowskiej jest jej matka - Stanisawa Myga. Przedstawiajc ten zwizek, autorka ksiki powouje si na teorie feministyczne i klasyczn psychoanaliz, by pokaza - jak twierdzi - sytuacj wyjtkow, do tej pory niebran pod uwag przez badaczy.
      Sparafrazowany tytu Jane Austin bardzo pasuje do Powiatowskiej. Nierozwana, bo podejmowaa w yciu szalone decyzje. A nieromantyczna, bo pokazywaa mio w skrajnie niesentymentalny sposób. Przyznawaa si do tego, do czego kobiety rzadko si przyznaway - pokazywaa siebie jako osob odrzucon, dc do szczcia i mioci" - powiedziaa PAP Grayna Borkowska.
Wydawnictwo Literackie, Kraków, mikka oprawa, 14,5x20 cm, 204 strony.
Spis treci

 

w100amw100bm 2005 - "Aleje 3" nr 50, Kwartalnik Kulturalny Czstochowy. Kolekcjonerskie wydanie powicone w znacznej czci Halinie Powiatowskiej. Na zewntrznych i wewntrznych stronach okadek fotografie poetki. W numerze artyku Elbiety Hurnikowej "O Halinie Powiatowskiej" wzbogacony kolejnymi fotografiami i odbitkami dokumentów. Redaktor naczelny: Klemens Krzyagórski. Nakad 60.000 egzemplarzy, "Prasa-Ksika-Ruch" Wydawnictwo Wspóczesne, Warszawa, mikka oprawa, 22x29 cm, 82 strony.

 

 

 
nastpny artyku »
© 2018 http://www.koniczynka.art.pl/
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 
Professionelle Joomla Templates - kostenlos