Co nowego arrow Motywy arrow Prace zainspirowane poezją Haśki, medale, konkursy, wernisaże

Migawki

Prace zainspirowane poezją Haśki, medale, konkursy, wernisaże

Prace zainspirowane poezją Haśki, medale, konkursy, wernisaże

Medal - jeden z siedmiu z serii poświęconej ziemi częstochowskiej. Na rewersie fragment wiersza "Heraklicie, przyjacielu...".

 

mo54ammo54bm

 

 

Ręcznie wykonane kaligrafia - autorka: Ewa vel Lisiurka. 

mo36mmo37mmo38mmo39mmo40m

  fragment "Opowieści dla przyjaciela" ; całość - nowe okno
fragment "Opowieści dla przyjaciela" ; całość - nowe okno
fragment "Opowieści dla przyjaciela" ; całość - nowe okno
fragment wiersza "zawsze kiedy chcę żyć krzyczę..." ; całość - nowe okno
fragment wiersza "ten kot nie lubi..." ; całość - nowe okno
fragment wiersza "w zapachu konwalii goją się rany..." ; całość - nowe okno
fragment wiersza "moim sąsiadem jest anioł" ; całość - nowe okno

 

      Rysunek wykonany ołówkiem przez Krystynę Orzechowską: "Halina Poświatowska (II) - z zielonych lat" (22.IX.1975)

 

mo53m

 

  Kartka pocztowa z niepowtarzalnego, bibliofilskiego wydania poezji Halinki pt. "Ogień zielonych księżyców".

 

mo52m

 

 

       Cztery prace do wiersza "Manekiny", wykonane przez pana Szymona Stelmaszyka na potrzeby szkolnego projektu w 2000r. Ilustracje umieszczone za zgodą autora.

Copyright (c) Szymon Stelmaszyk (www.stelmaszyk.net).

             mo1mmo2mmo3mmo4m

 http://turdan.w.interia.pl - strona Danuty, zawiera m.in. pełen cykl grafik "Jeszcze jedno wspomnienie". Autorka przysłała poniższe prace.

mo30mmo31mmo32mmo33m

       Przepiękną pocztówkę zaprojektował Jerzy F. Sztuka. Została wydana w 1992 przez Muzeum Okręgowe w Częstochowie.

mo48m

 

Na drugiej stronie jest wiersz Halinki "bez ciebie \ jak bez uśmiechu \ niebo chmurnieje..."

 

mo51m

 

Przejmująca praca wykonana przez Artura Prędotę.

 

 

      Czasami jest tak, że opis nadaje odpowiedni sens dziełu. Fotografia Krzysztofa Pacholaka jest podpisana parafrazą słów Haliny Poświatowskiej

"jest całe niebo samotności i tylko jeden w nim anioł" 

mo20m

 

Fotografia (56kB) umieszczona za zgodą autora.
tysiu.art.pl

 

      Karolina Sagalska-Drozd i jej praca z 1991r. pt. "Wiersz"; suche pastele. Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie (studia magisterskie, stypendystka Lloyd's Register of Shipping oraz stypendium Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej), Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (studia magisterskie) oraz podyplomowych studiów Master of Business Administration Uniwerystet Szczeciński (dyplom MBA autoryzowany przez Manchester Metropolitan University). Zawodowo związana z branżą morską.

mo29m

 

"Wiersz", 1991, suche pastele - za zgodą autorki.
www.republika.pl/ilpostino

 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Poezja Haliny Poświatowskiej w twórczości plastycznej młodych"
2000r, sala wystawowa Miejskiej Galerii Sztuki, Częstochowa

      Do tej krótkiej informacji dotarłem dzięki stronie Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kantora: www.ossp.dabrowa.pl.

 

"Wiersze Haliny Poświatowskiej ujęte w splotach tkaniny artystycznej"
2000r, Częstochowa

Ogólnopolski konkurs, w którym pierwsze miejsce przyznano Marii Manel-Jackiewicz.

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej
Regionalny Ośrodek Kultury, Częstochowa

      Jeden z najstarszych konkursów poetyckich w kraju, ogłaszany corocznie w kategorii; "debiuty" i "po debiucie". Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów i promocja pokonkursowego tomiku poetyckiego odbywają się w listopadzie podczas Konfrontacji Poetyckich. W programie także spotkania autorskie, warsztaty poetyckie, "Turniej Jednego Wiersza", wystawy plastyczne i fotograficzne oraz recitale poezji śpiewanej, spektakle teatralne, koncerty muzyczne. Zaproszenia na Konkurs z 1992 i 2001r.:

mo49mmo50m

 

 

 

      W 2003r. odbyła się XXVII edycja tego konkursu. Dla zainteresowanych:


XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej
Częstochowa, 22-23 listopada
Regionalny Ośrodek Kultury
42-200 Częstochowa, ul Ogińskiego 13a
tel. (0-34) 324-46-51, faks 324-94-81
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć www.rok.cz.pl

mo24mmo25mmo23m

 

XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Prezydenta Miasta Częstochowy Starosty Częstochowskiego

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Stowarzyszenie Przyjaciół "Gaude Mater" w Częstochowie

Regulamin konkursu:

I. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym,
- dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

2. Cele konkursu:
- pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich
3. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, poeci będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 16 lat.
4. Nadsyłane utwory poetyckie powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy.
5. Uczestnicy powinni nadesłać zestawy wierszy, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
6. Każdy zestaw wierszy opatrzony godłem (pseudonimem) może zawierać maksymalnie do pięciu tekstów poetyckich. Autor może nadesłać pod jednym godłem tylko jeden zestaw wierszy.
7. Prace konkursowe ( wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4 ) należy przesłać w czterech egzemplarzach ( każdy wiersz ) pod adresem Sekretariatu Konkursu.
8. Autorzy dopisują na kopercie: "konkurs poetycki" oraz kategoria : "debiut" lub "po debiucie". Prace nie zawierające powyższych oznaczeń nie będą rozpatrywane.
9. W nadesłanej korespondencji ( w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe ), należy umieścić imię, nazwisko oraz dokładny adres autora wierszy.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

II. Terminy

1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 września 2003 r.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie br. podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich. Wiersze nagrodzone i wyróżnione będą prezentowane przez autorów.

III. Nagrody

1. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatorów, w skład którego wchodzą poeci i krytycy literaccy.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.
3. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.

IV. Postanowienia Ogólne

1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu poetyckiego podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich ( bez zwrotu kosztów podróży). Organizatorzy zapewniają miejsca noclegowe. Godła pozostałych uczestników konkursu poetyckiego pozostaną utajnione.
2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jurorami.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym tomiku poetyckim oraz do cytowania tych utworów w mediach bez zgody autorów.

 

Poezja Haliny Poświatowskiej - konkurs recytatorski z okazji 35 rocznicy śmierci poetki
11 październik 2002 r., Zespół Szkół Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Graniczna 2

      Konkurs recytatorski przeznaczony był dla uczniów liceum i gimnazjum. Odbył się 11 października w czytelni biblioteki szkolnej w obecności komisji konkursowej i społeczności szkolnej.
Uczestnicy recytowali jeden przez siebie wybrany wiersz Haliny Poświatowskiej.

Laureaci liceum:
    I miejsce - Magdalena Gieglis
    II miejsce - Mirosława Ster, Joanna Gromada
    III miejsce - Maria Pydych

Laureaci gimnazjum:
    I miejsce - Agnieszka Korzeniewska
    II miejsce - Katarzyna Bies
    III miejsce - Sylwia Molenda

 

Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Haliny Poświatowskiej "Czas miłości i śmierci"
6 maja 2004 r., Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Filia w Malborku

      Regulamin konkursu:
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HALINY POŚWIATOWSKIEJ "CZAS MIŁOŚCI I ŚMIERCI"

Cele konkursu:
1. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego.
2. Promocja poezji polskiej.
3. Upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o życiu i twórczości poetki.

Założenia organizacyjne:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach- szkolnym i międzyszkolnym.
2. Etapy eliminacji:

I ETAP- SZKOLNY: wyłonić ma 3-osobowe zespoły, które następnie należy zgłosić do Biblioteki Pedagogicznej w Malborku w terminie do 12.03.2004r.
W załączeniu przesyłamy test, który może być wykorzystany w eliminacjach szkolnych.
II ETAP-MIĘDZYSZKOLNY: planowany termin MAJ 2004, miejsce Biblioteka Pedagogiczna w Malborku (dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie)
Wręczenie nagród odbędzie się na spotkaniu z autorką książki o H. Poświatowskiej p. Mariolą Pryzwan- miejsce Zespół Szkół Zawodowych -MAJ 2004.
3. Organizatorzy konkursu: ZSO, ZSZ, ZS, PBW/filia Malbork

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Szkoła reprezentowana jest przez 3-osobowy zespół.
Uczniowie odpowiadają z zakresu wiedzy o H. Poświatowskiej oraz prezentują dowolny utwór poetki.

Literatura obowiązująca:
- Opowieść dla przyjaciela / Halina Poświatowska .-Wyd.2.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990
- Wiersze wybrane / Halina Poświatowska .-Wyd.2 .- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980
- Halina Poświatowska / Izolda Kiec .-Poznań : Rebis,1997 s.5-42
- Nie popełniłam zdrady : rzecz o Halinie Poświatowskiej /Małgorzata Szulczyńska.- Kraków-Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1990
- "Ja minę, ty miniesz..." o Halinie Poświatowskiej wspomnienia, listy, wiersze / zebrała i opracowała Mariola Pryzwan .- Warszawa : Wydawnictwo Domena, 2000
- Poezja"1985 nr 2
- Kaskaderzy literatury : o twórczości i legendzie A. Bursy, M. Poświatowskiej, E.Stachury,/ pod red. Edwarda Kolbusa .- Łódź .- Wydawnictwo Łódzkie, 1986 : Przeznaczenie to jeszcze nie los ( o poezji Haliny Poświatowskiej)
- Halina Poświatowska : "Taktowna bałwochwalczyni Erosa" / Joanna Zajkowska // Cogito .- 1999, nr 200, s.79-81
- Trzy spotkania z Heloizą / Joanna Zajkowska // Cogito .- 1997, nr 21, s.59-61
- "Istniejemy przez miłość" : o Halinie Poświatowskiej / Mariola Pryzwan // Biblioteka w Szkole .- 1994, nr10, s.4-5
- www.koniczynka.prv.pl

KRYTERIA OCENY I NAGRODY
- Oceny dokonuje jury powołane przez organizatorów.
- Ocenie podlegają wiadomości o poetce oraz interpretacja dowolnego utworu H. Poświatowskiej.
- Laureaci konkursu otrzymują nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów.


      Scenariusz konkursu:
Powitanie uczestników, komisji, gości i publiczności.
Zapoznanie z celami konkursu.
Zasady punktacji:
- Zespół wybiera lidera, który w imieniu grupy udziela odpowiedzi.
- Zespół ma do wyboru pytania o trzech stopniach trudności-1, 2, 3pkt.(wyboru dokonuje lider po konsultacji z grupą).
- Pytanie wylosowane nie wraca do puli pytań.
- Punktowane są wyczerpujące odpowiedzi.
- Konkurs przebiega w V turach:
1. I tura - pytania - 3 pyt. dla każdej drużyny o trzech stopniach trudności
2. II tura - prezentacja wiersza ( max.5 pkt.)
3. III tura - pytania - 3 pyt. dla każdej drużyny o trzech stopniach trudności

Przerywnik muzyczny

4. IVtura - pytania wspólne (3 pyt.) - odpowiedź pisemna ( za każde pyt. 3 pkt)

Pytania wspólne: (3 pkt)
"Książeczka przyszła - wie Pan - mała śmieszna i zielona, i najchętniej schowałabym ją głęboko i nie dała nikomu. Już sama nie wiem, czy się tego wstydzić - nieudolność w tych wierszach jest jakaś bezbronna - takie dziecko. Zielone w czerwone plamki - nie wiem, co to ma znaczyć, ale pewnie jakiś krwawy symbol ..." - pisała w liście do prof. Aleksandrowicza. O czym pisała ?
"Hymn bałwochwalczy".

Halina Poświatowska w jednym z listów do przyjaciela, Tadeusza Śliwiaka, pisze o otrzymaniu artykułu z pochlebną recenzją tomiku "Hymn bałwochwalczy". Kto był jej autorem?
Grochowiak Stanisław

Ulubieni poeci H. Poświatowskiej
Mickiewicz, Słowacki

5. V tura - wzajemne zadawanie pytań - drużyny na przygotowanie mają 3 minuty, odpowiedzi na pytania pisemne ( za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt za odpowiedź błędną - 1pkt.) odpowiedzi sprawdzane przez liderów drużyn

Przerywnik muzyczny

Przewidziano pytania rozstrzygające w przypadku jednakowej ilości punktów( pytania, które zostały w kuli).
Podsumowanie, podziękowanie, gratulacje ( informacja o spotkaniu autorskim 28 maja, na którym zostaną wręczone nagrody.

      Pytanie konkursowe z finału:
Pytania za 1 punkt.
1. Podaj datę i miejsce urodzin Poetki.
9 maja 1935 r. w Częstochowie.
2. Jak mieli na imię rodzice Poetki?
Feliks i Stanisława.
3. Czym zajmowali się rodzice Haliny?
Matka - wychowywała dzieci, ojciec prowadził warsztat rzemieślniczy - produkował parasolki. 4. Jak brzmi nazwisko panieńskie Haliny Poświatowskiej?
Myga.
5. Proszę wyjaśnić sprawę imienia Poetki.
Ksiądz zakwestionował imię Halina jako nie figurujące w rejestrze świętych i zaproponował Helena, "poetyczniejsze" wydawało się Halina , więc Poetka sama je zmieniła oficjalnie pod koniec 1961 r.
6. Ile rodzeństwa miała Halina ?
3 (brat -Zbigniew, siostry -Małgosia Teresa, Elżbieta )
7. Na co chorowała Poetka i co spowodowało chorobę ?
W styczniu 1945 r. podczas walk wyzwoleńczych o Częstochowę spędziła kilka dni w zimnej piwnicy. Zachorowała na anginę ,która wywołała zapalenie stawów, a w konsekwencji poważną chorobę serca. Choroba serca - niedomykalność zastawki dwudzielnej.
8. Jak nazywał się profesor w krakowskiej klinice, który leczył Halinę ?
Julian Aleksandrowicz
9. Dla kogo Halina Poświatowska starała się o pomoc w przeprowadzeniu podobnej jak u siebie, operacji serca ?
Myślała o swojej przyjaciółce Annie Orłowskiej.
10. Po powrocie z Ameryki Halina Poświatowska zamieszkała w Krakowie - dlaczego ?
Podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Filozoficzno - Przyrodniczy.
11. Dlaczego rodzice Poetki nie chcieli zgodzić się na Jej małżeństwo ?
Powodem była poważna choroba serca obojga zakochanych, brak środków do życia, wykształcenia.
12. W którym roku miał miejsce debiut książkowy? Podaj tytuł.
1958 r. - "Hymn bałwochwalczy".
13. Poświatowska publikowała swoje utwory na łamach prasy. Podaj tytuły przynajmniej 2 gazet.
"Zebra", "Kierunki", "Wektor".
14. Czy Halina Poświatowska jest autorką wyłącznie wierszy ?
Nie, napisała min. opowiadania, dramat, a także tłumaczyła.
15. Jaki tytuł nosi drugi opublikowany tomik poezji ?
"Dzień dzisiejszy" 1963 r. dedykowany Julianowi Aleksandrowiczowi.
16. Na jakie języki tłumaczone były wiersze Poetki ? Podaj co najmniej 3.
Angielski, niemiecki, francuski, litewski, węgierski, rosyjski, włoski.
17. W 1975 r. Wisława Szymborska pamięci swojej podopiecznej poświęciła jeden z wierszy. Podaj tytuł.
Autotomia.(autotomia - wg "Słownika wyrazów obcych" to zdolność niektórych zwierząt do odrzucania części swego ciała pod wpływem działania bodźców zewnętrznych jak przygniecenie np. u jaszczurki)
18. Jak przyjaciele nazywali Halinę Poświatowską ?
Haśka.
19. Dlaczego po operacji Poświatowska nie chciała wracać do kraju ?
Pragnęła studiować.
20. Z jakimi poetkami porównuje się Halinę Poświatowską ?
Z Marią Pawlikowską - Jasnorzewską i z Sylwią Plath.
21. Jakiej kobiecie - postaci historycznej poświęciła Poetka 3 wiersze ?
W "Hymnie bałwochwalczym" zamieściła wiersze o Heloizie.
22. Jakie znane kobiety są bohaterkami wierszy Poświatowskiej ?
Heloiza, Julia, Nefretete, Izolda.
23. W którym roku została wydana "Opowieść dla przyjaciela" ?
1967 r.
24. Gdzie mieści się Muzeum Haliny Poświatowskiej ?
Częstochowa - Szkoła Podstawowa Nr 8 - otwarte w 29 rocznicę śmierci Poetki 11 października 1996 r.
25. Podaj datę i miejsce śmierci Haliny Poświatowskiej.
Zmarła 11 października 1967 r. w szpitalu w Warszawie.
26. Gdzie jest pochowana Poetka ?
W Częstochowie , na cmentarzu pod wezwaniem Św. Rocha.
27. Podaj tytuł wydanego pośmiertnie tomiku poezji.
"Jeszcze jedno wspomnienie" 1968 r.
28. Kto śpiewa piosenki ze słowami wierszy Haliny Poświatowskiej ?
Magda Umer, Wanda Warska.


Pytania za 2 punkty.
1. Jakich określeń używa Halina Poświatowska zwracając się w listach do matki ?
"Kochanie", "kociąteczko", "złoto", "moje kochanie".
2. Kiedy i w jakich okolicznościach Poetka wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych ?
W sierpniu 1958 r. popłynęła "Batorym" do USA dzięki staraniom prof. J. Aleksandrowicza na operację serca.
3. W jaki sposób Halina Poświatowska uczyła się angielskiego ?
Zapisywała słowa na małych karteczkach i nosiła je ze sobą.
4. Komu dedykowała drugi tom wierszy "Dzień dzisiejszy" ( 1963 ) ?
Dedykacja była dla profesora Juliana Aleksandrowicza.
5. Podaj nazwisko znanego sportowca, którego Halina Poświatowska poznała na statku "Batory", w drodze do Nowego Yorku.
Jerzy Pawłowski - szermierz, wielokrotny medalista mistrzostw świata i mistrz Polski.
6. W jaki sposób książka "Nie ma nieuleczalnie chorych", wydana w 1982 r. wiąże się z Haliną Poświatowską ?
Napisał ją Julian Aleksandrowicz (szef III Kliniki Chorób Wewnętrznych), w podrozdziale "Gdy muzy zagościły w krakowskiej klinice" wspomina Halinę Poświatowską.
7. O jakim pomyśle wspomina Halina Poświatowska w swoim liście do prof. Aleksandrowicza tuż po operacji ?
Po udanej operacji Poetka postanowiła zostać w USA prosząc o stypendium naukowe ułatwiając Jej podjęcie studiów.
8. Podaj datę powrotu Poetki z USA.
20 lipca 1961 r.
9. Poświatowska była autorką prozy. Podaj tytuły przynajmniej 2 opublikowanych utworów.
"Opowieść dla przyjaciela", "Znajomy z Kotoru", "Niebieski ptak".
10. Komu autorka dedykowała "Opowieść dla przyjaciela" ?
Matce.
11. Kim był Ireneusz Morawski ?
Niewidomy literat, tytułowy bohater "Opowieści dla przyjaciela".
12. Poza pobytem w Ameryce Poetka podróżowała zagranicę jeszcze dwa razy. Proszę podać jakie kraje odwiedziła
Jugosławia, Francja.
13. Halina Poświatowska będąc w USA pracowała nad tomikiem wierszy, o czym wspominała w liście do Prof. Aleksandrowicza. Podaj tytuł tomiku.
"O uśmiechniętym tygrysie".
14. Kraków po skończeniu studiów - październik 1964 r. - czym wtedy zajmowała się Poetka ?
Poświatowska została asystentką na UJ w Katedrze Filozofii Przyrody.
15. Jak nazywał się pies Poetki ?
Tim - cocer- spaniel.
16. Podaj autora i tytuły książek poświęconych życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej.
Małgorzata Szułczyńska "Nie popełniłam zdrady", Mariola Pryzwan "Ja minę, ty miniesz...", Izolda Kiec " Halina Poświatowska", Grażyna Borkowska "Nierozważna i nieromantyczna".
17. Halina Poświatowska w liście do przyjaciółki, Caroline Karpinski, opisuje swoje wakacje w 1964 r. Pisze o Mazurach, którymi była zauroczona. Tam odwiedziła leśniczówkę polskiego poety. Podaj Jego nazwisko oraz nazwę miejscowości.
Konstanty Ildefons Gałczyński, leśniczówka Pranie.
18. W jakich okolicznościach Poetka poznała swojego męża ?
Jesienią 1953 r. w sanatorium w Kudowie lub 1952 sanatorium w Krynicy
19. Kim był mąż Haliny ?
Studiował w Łódzkiej Szkole Filmowej na wydz. reżyserii, oprócz tego był malarzem.
20. Jak nazywał Poetkę Adolf Poświatowski ?
Haszka.
21. Latem 1966 roku Halina Poświatowska spędziła wakacje w Jugosławii, z kim tam przebywała ?
Z Caroline Karpinski i Janem Adamskim.
22. Jakie przezwisko nadała Halina Poświatowska Janowi Adamskiemu ?
"Przepióra".
23. W jakiej miejscowości na Mazurach Halina Poświatowska lubiła spędzać wakacje ?
W Spychowie.
24. W jednym z listów do Jana Adamskiego Halina Poświatowska zachwyca się pracami znanego polskiego rzeźbiarza. O kim mowa ?
To był Władysław Hasior.
25. Kiedy i z jakim tytułem ukończyła studia w Ameryce ?
W maju 1961 r. "Bachelor of Arts"
26. Z kim Halina Poświatowska w czasie wakacyjnej podróży po Polsce latem 1965 roku odwiedziła Malbork ?
Z Caroline Karpinski.
27. Wymień tytuły filmów fabularnych o Halinie Poświatowskiej.
"Tętno" 1985 r. na podstawie "Opowieści dla przyjaciela", "Jak narkotyk" - 2001 B.Sass. 28. "Kaskaderzy literatury" - krytycy chętnie wymieniają wśród nich Halinę Poświatowską. Proszę objaśnić to określenie i podać kilka innych nazwisk pasujących do tego miana.
Chodzi min. o Rafała Wojaczka, Edwarda Stachurę - to ci, którzy na co dzień igrali ze śmiercią i młodo odeszli.


Pytania za 3 punkty
1. W grudniu 1956 roku Poetka zadebiutowała na łamach gazety. Podaj jej nazwę oraz tytuły utworów.
"Gazeta Częstochowska" - "Człowiek z Annapurny", "Szczęście".
2. Kim dla Haliny Poświatowskiej była Anna Orłowska ? Gdzie się poznały, jaki wykonywała zawód ?
Anna Orłowska była przyjaciółką Haliny, poznały się na przełomie 1956 i 1957 r. w klinice prof. Aleksandrowicza - obie chorowały na serce, Anna była psychologiem.
3. Do kogo Halina Poświatowska zwraca się w liście o napisanie dla siebie epitafium ?
Do Ireneusza Morawskiego.
4. Kto pomagał w organizacji wyjazdu Haliny Poświatowskiej na operację do Nowego Yorku ?
Prof. Julian Aleksandrowicz, Zofia Starowieyska - Morstinowa, Józef Wittlin.
5. Co wydarzyło się 12 listopada 1958 r. ?
Filadelfia - operacja Haliny (pierwsza transmisja tv).
6. Jak miała na imię i skąd pochodziła przyjaciółka Poetki z którą razem studiowała w USA ?
Yasuko - Japonia.
7. Kto i w jaki sposób wspierał Halinę w Jej decyzji pozostania w USA i podjęciu studiów ?
Jerzy Bigosiński - kuzyn Poetki, wspierał Ją, pisał podania o stypendium naukowe.
8. Po powrocie do kraju Poetka poznała aktora, z którym związana była do końca życia. "Przepiórka" jak go nazywała autorka jest bohaterem jednego z opowiadań. Podaj imię i nazwisko.
Jan Adamski.
9. Kto za sprawą Juliana Aleksandrowicza przejął opiekę artystyczną nad debiutującą Poetką ?
Wisława Szymborska.
10. Za jakim miastem w Polsce przewijała się tęsknota Haliny Powiatowskiej w listach pisanych do rodziny i przyjaciół ?
Za Krakowem.
11. Do koga Halina Poświatowska zwraca się w swoim liście o rekomendacje potrzebne do uzyskania stypendium na naukę w USA ?
Do prof. J. Aleksandrowicza.
12. Halina Poświatowska otrzymała stypendium jednego z najbardziej ekskluzywnych żeńskich College'ów w USA. Podaj jego nazwę, miasto i stan.
Smith College w Northampton w stanie Massachusetts.
13. Jak wyglądała nauka w Smith College ?
2500 dziewcząt, w tym 30 z zagranicy, swoboda w wyborze kursów i egzaminów.
14. Podaj nazwiska przynajmniej 2 osób, które napisały wiersze dla Haliny Poświatowskiej, zainspirowane Jej twórczością i osobowością.
Wisława Szymborska "Autotomia", Stanisław Grochowiak " Halszka", Karol Król "***Pani Halino", Agata Budzyńska "Testament", Małgorzata Sularczyk "Bal w sanatorium", Artur Treliński "Do Julii".
15. Wymień nazwiska 3 osób , z którymi regularnie korespondowała Poetka. Anna Orłowska , Matka - Stanisława Myga, Julian Aleksandrowicz, Ireneusz Morawski, Tadeusz Śliwiak, Caroline Karpinski
16. Anna Orłowska, przyjaciółka Poetki, w 1962 r. miała być poddana operacji serca. Gdzie miała się ona odbyć ?
W szpitalu w Brnie - Czechy.
17. Wakacje 1965 r. - gdzie i z kim je spędziła ?
Z Caroline Karpinski nad jeziorami mazurskimi, odwiedziły :Warszawę, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Malbork i Jastarnię.
18. Jesienią 1965 roku Halina Poświatowska przygotowywała "Opowieść dla przyjaciela". Kto pomagał Halinie przy ostatniej korekcie maszynopisu ?
Anna Orłowska
19. Jesienią 1965 roku Halina Poświatowska zaczęła przygotowywać się do doktoratu. O kim miała pisać ?
Etyka Martina L. Kinga - na Uniwersytecie Warszawskim pod kier. Marii Ossowskiej.
20. W jaki sposób zaczyna się i kończy "Opowieść dla przyjaciela" ?
"Nie popełniłam zdrady..."
21. W jaki sposób M. Szułczyńska odszukała tytułowego bohatera "Opowieści dla przyjaciela" ?
Nawiązała kontakt z wrocławskim poetą Andrzejem Bartyńskim, ogłosiła apel w audycji "Lato z radiem".
22. Kiedy i w jakich okolicznościach Halina spotkała się po raz pierwszy z adresatem "Opowieści dla przyjaciela" ?
Listopad 1957 r. - wieczór autorski w częstochowskim Domu Kultury.
23. "Opowieść dla przyjaciela" stanowiła wstęp do kolejnego zamierzenia autorki. Podaj tytuł i wyjaśnij dlaczego nie doszło do publikacji.
Poetka miała zamiar opublikować korespondencję z Ireneuszem Morawskim, ale On nie wyraził zgody.
24. Z kim spotkała się jesienią 1966 r. w Paryżu ?
Z prof. Romanem Ingardenem.
25. Jaki napis widnieje na płycie nagrobnej H. Poświatowskiej ?
*** tak wiele serc ku tobie biegnie
że mógłbyś być
Cytat z wierszo tym samym tytule.
26. Czy Halina Poświatowska mogła pływać ?
Nie umiała pływać.
27. Podczas pobytu w USA Poetka zajęła się tłumaczeniami. Podaj imię i nazwisko hiszpańskiego pisarza i poety.
Federico Garcia Lorca.
28. Jaki tytuł nosił trzeci tomik poezji i komu go dedykowała ?
"Oda do rąk" - dedykowany siostrze Małgosi.

Pytania wspólne: (3pkt)
"Książeczka przyszła - wie Pan - mała śmieszna i zielona, i najchętniej schowałabym ją głęboko i nie dała nikomu. Już sama nie wiem, czy się tego wstydzić - nieudolność w tych wierszach jest jakaś bezbronna - takie dziecko. Zielone w czerwone plamki - nie wiem, co to ma znaczyć, ale pewnie jakiś krwawy symbol ..." - pisała w liście do prof. Aleksandrowicza. O czym pisała ?
"Hymn bałwochwalczy".

Halina Poświatowska w jednym z listów do przyjaciela, Tadeusza Śliwiaka, pisze o otrzymaniu artykułu z pochlebną recenzją tomiku "Hymn bałwochwalczy". Kto był jej autorem?
Grochowiak Stanisław

Ulubieni poeci H. Poświatowskiej
Mickiewicz, Słowacki


      Sprawozdanie:
     W styczniu 2002 roku uczestniczyłyśmy w spotkaniu autorskim z panią Mariolą Pryzwan, autorką książki o Halinie Poświatowskiej. Zainspirowane tymże spotkaniem postanowiłyśmy przybliżyć malborskiej młodzieży postać i twórczość tej owianej legendą poetki.
      Naszym celem, obok upowszechnienia i pogłębienia wiedzy o życiu i twórczości poetki, było również kształtowanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego. Twórczość Haliny Poświatowskiej popularyzowana była przez cały rok szkolny 2003/2004 w różnych formach.
      W Zespole Szkół odbył się montaż słowno-muzyczny "Ja minę... ty miniesz....", na który zostali zaproszeni przedstawiciele malborskich szkół - ponadgimnazjalnych.
      Ponadto w każdej placówce przeprowadzono eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu poświeconego Poświatowskiej pt. "Czas miłości i śmierci", przygotowano wystawki, spisy bibliograficzne oraz teczki tematyczne.
      Dnia 6.05.2004 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku - filia w Malborku odbył się finał Konkursu Międzyszkolnego. Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy o czym świadczyły poprawne odpowiedzi na pytania o najwyższym stopniu trudności.
      Poetycką atmosferę imprezy podkreślały wokalno-instrumentalne interpretacje utworów poetki. 28 maja w Zespole Szkół Zawodowych odbyło się spotkanie autorskie z panią Mariolą Pryzwan, w czasie którego wręczono nagrody wszystkim uczestnikom konkursu.
      W spotkaniu uczestniczyła również młodzież zafascynowana twórczością Poświatowskiej. Zachęcamy wszystkich bibliotekarzy do wspólnego organizowania takich przedsięwzięć. Dzięki wspólnym działaniom łatwiej było rozwiązać wiele problemów natury organizacyjnej. W związku z dużym zainteresowaniem tego typu konkursami planowane są kolejne przedsięwzięcia mające na celu popularyzowanie poezji polskiej.

Małgorzata Pilipiec - Zespół Szkół
Maria Lubera -Stienss - Zespół Szkół Zawodowych
Izabela Łukasiewicz - Liceum Ogólnokształcące
Marlena Majka - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Malborku

 

 
następny artykuł »
© 2018 http://www.koniczynka.art.pl/
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 
Professionelle Joomla Templates - kostenlos