Co nowego arrow Motywy arrow Wystawy

Migawki

Wystawy

Wystawy

 "Nierozwana i nieromantyczna" - Wystawa powicona yciu i twórczoci Haliny Powiatowskiej.

07.11 - 22.11.2001 - Biblioteka Jagielloska w Krakowie
26.11 - 4.12.2001 - Warszawa, dua sala wystawowa Biblioteki Uniwersyteckiej

      O yciu poetki niezwykle sugestywnie opowiadaa wystawa: "Nierozwana i nieromantyczna", zaprezentowana w listopadzie 2002r., w nowym skrzydle Biblioteki Jagielloskiej. Symbolicznego otwarcia dokonaa sama Powiatowska, a dokadnie jej gos nagrany na amatorskim magnetofonie w czerwcu 1959 roku, w czasie pobytu poetki u rodziny w Nowym Jorku, a odtworzony za porednictwem pyty "Gosy poetów Polski". Przypomniaa dwa swoje wiersze: "Pod umiechnitym zieleni drzewem kasztanu" i "Zgarnij mnie oczyma".

mo10mmo11m

 

 

 

 

      Na wystawie zobaczy mona byo udostpnione przez rodzin po raz pierwszy osobiste rzeczy poetki - jej maszyn do pisania marki Olimpia, ostatni dugopis, ulubion filiank, rkawiczki z czerwonej skórki, a nawet ap pluszowego niedwiedzia uwiecznion w wierszu "Koysanka". Na ekspozycj zoyy si take eksponaty ze zbiorów Biblioteki Jagielloskiej i archiwum Wydawnictwa Literackiego. Wród licznych dokumentów, wycinków z gazet, zdj wykonanych m.in. przez Jerzego Kosiskiego, listów, metryki urodzenia i chrztu, elektrokardiogramów, indeksu Wydziau Filozoficzno-Historycznego UJ - znalaz si take telegram do Haliny Powiatowskiej nadany przez Kornela Filipowicza 8 sierpnia 1961 roku, list prof. Romana Ingardena, notesik z adresami i numerami telefonów, opowiadanie "Niebieski ptak" o Jerzym Kosiskim, które ukazao si w "yciu Literackim" po opublikowaniu "Malowanego ptaka". Na wystawie znalazy si te zdjcia jej bliskich, ksiki i tomiki wierszy podarowane poetce przez przyjació - wród nich m.in. tomik "Woanie do Yeti", który Wisawa Szymborska podarowaa Poetce w 1957 roku z dedykacj: "Halinie Powiatowskiej z przyjani i yczeniami, aby jak najprdzej wydaa wasny tomik" (debiut Powiatowskiej "Hymn bawochwalczy" ukaza si rok póniej), a take "Mit o witym Jerzym" Jerzego Harasymowicza z 1960 roku, w którym autor wasnorcznie wpisa wiersz dedykowany Halinie. oraz obrazy malowane przez ma poetki - Adolfa Powiatowskiego, studenta Wyszej Szkoy Filmowej w odzi, zmarego nagle, równie na serce, w 1956 roku.

mo13mmo5m

 

 

 

 

       Po powrocie ze Stanów, po pierwszej, udanej operacji serca, poetka mieszkaa w Krakowie, w domu przy ul. Krupniczej. Przyjania si i spotykaa m.in. z Wisaw Szymborsk, Tadeuszem liwiakiem, Tadeuszem Nowakiem, Janem Zychem, Adamem Wodkiem, Stanisawem Grochowiakiem - nie dziwiy wic na wystawie wyeksponowane tomiki wierszy z dedykacjami. Najbardziej wzruszajca z nich bya od Stanisawa Grochowiaka: Halince - mojej mioci delikatnej a niezrozumiaej.

mo6mmo7m

 

 

 

 

       - Chodzio nam o to, by pokaza Powiatowsk nie tylko jako poetk, ale te i osob wspóczenie nam blisk. Kobiet, która mimo choroby, ya peni ycia, tak jakby kady dzie miaby by tym ostatnim - mówia Ewa Rudnicka, komisarz wystawy.

mo8mmo9m

 

 

 

 

 Zaproszenie na wystaw "Nierozwana i nieromantyczna"
Rektor Uniwersytetu Jagielloskiego
Dyrektor Wydawnictwa Literackiego
Dyrektor Biblioteki Jagielloskiej
maj zaszczyt zaprosi na otwarcie wystawy Nierozwana i nieromantyczna. O Halinie Powiatowskiej, które odbdzie si w rod 7 listopada 2001, o godz. 12.00 w nowym skrzydle Biblioteki Jagielloskiej, wejcie od ul. Oleandry 3.
Wydawnictwo Literackie skada podzikowania Rodzinie Haliny Powiatowskiej za udostpnienie dokumentów.

Zdjcia: Ewa Rudnicka oraz Malwina Wetula

 

Wystawa o Halinie Powiatowskiej

      Biblioteka Zespou Szkó Ogólnoksztaccych nr 4 w Bytomiu m.in. organizuje wystawy okolicznociowe jak np. Julian Przybo - 30 rocznica mierci, Maria Konopnicka - 90 rocznica mierci, "Najpikniejsze cytaty o ksice", Stanisaw Wadysaw Reymont - 75 rocznica mierci,Jerzy Pilch - laureat literackiej nagrody Nike 2001. Co jaki czas powstaj natomiast tzw. due wystawy. Jedna z nich bya w caoci powicona Halinie Powiatowskiej.
Wystawa "Ptaku mojego serca... O wierszach Haliny Powiatowskiej"
      otwarcie wystawy 09.04.2002r. - Biblioteka Gówna Wyszej Szkoy Pedagogicznej w Czstochowie.

      Wydany zosta katalog tej wystawy, który umieciem w dziale Bibliografia .

 

Wystawa Jubileuszowa: Wydawnictwo Literackie pó wieku
Biblioteka Jagielloska w Krakowie

      W 2003 roku mija 50 lat istnienia Wydawnictwa Literackiego. W tym czasie, w piciu kolejnych siedzibach w obrbie krakowskiego ródmiecia (a take przez kilka lat we wrocawskiej filii, która przeksztacia si w samodzieln oficyn) WL wydao 6135 tytuów, utrwalajc w ten sposób dziea 5076 autorów (nie liczc twórców prac zbiorowych).

 

mo14m

 

      O tym wszystkim opowiadaa wystawa, na której mona byo zobaczy: najstarsze publikacje; dziea wybrane i zebrane; fundamenty humanistyki; poezj i proz polsk; mistrzów eseju; pamitniki; teatralia; publikacje o sztuce; przekady; edycje edukacyjne; dziea Czesawa Miosza, Wisawy Szymborskiej, Stanisawa Lema, Witolda Gombrowicza, Jerzego Pilcha, Tadeusza Róewicza, Doroty Terakowskiej, Sawomira Mroka, Haliny Powiatowskiej i wielu innych; portrety fotograficzne naszych najsawniejszych autorów, plakaty, zaproszenia...

 

"Polska poezja wspóczesna"
2003r. maj - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gosty

      Wyeksponowany materia rozmieszczono w czterech dziaach: I - to przedstawiciele pokolenia "Wspóczesnoci", do którego nale: Halina Powiatowska, Stanisaw Grochowiak, Magorzata Hilar, Edward Stachura, Urszula Kozio, Ernest Bryll, Jerzy Harasymowicz, Agnieszka Osiecka, Nikos Chadzinikolau, II - to wielcy indywidualici: Tadeusz Róewicz, Miron Biaoszewski, Zbigniew Herbert, Wisawa Szymborska, Karol Wojtya, Jan Twardowski; III - to poeci tworzcy na emigracji, tacy jak: Jan Lecho, Kazimierz Wierzyski, Marian Hemar, Czesaw Miosz; IV - to twórcy "Nowej Fali": Adam Zagajewski, Stanisaw Baraczak, Rafa Wojaczek, Ewa Lipska. Mona byo zapozna si z krótkimi yciorysami wybranych postaci, ich podobiznami oraz cytatami z ich utworów.

 

Wystawa powicona Halinie Powiatowskiej
4 listopad 2002r.- 30 listopad 2002r., ul. Smyczkowa 14, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN, Warszawa

      Wystaw, powicon yciu i twórczoci wybitnej poetki zorganizowano w 35. rocznic jej mierci.
      Nauczyciele polonici, studenci filologii polskiej i wszyscy lubicy poezj, mieli okazj zobaczy wydania tomików poezji Powiatowskiej oraz powicone jej ksiki. Ciekawostk byy zdjcia prywatne poetki z okresu dziecistwa, pobytu w Stanach Zjednoczonych z czasów studiów i z przyjaciómi z lat 60. W wystawowych gablotach znalazy si take wiersze, dedykowane Halinie Powiatowskiej (m.in. Wisawy Szymborskiej) oraz korespondencja poetki. Do wgldu byy te kopie wiadectwa maturalnego i fragment indeksu z uczelni. Materiay pochodziy z archiwum Marioli Pryzwan, jednej z organizatorek wystawy, autorki ksiki, powiconej poetce.

 

Poetyckie pory roku
Wystawa dostpna od 5.09.2003, Muzeum Okrgowe w Sandomierzu

      Osnow kolejnej propozycji ekspozycyjnej Muzeum stanowi literackie wizerunki wiosny, lata, jesieni i zimy w liryce polskiej XIX i XX w. W salach czasowych sandomierskiego Zamku przywoane zostay utwory tak znanych rodzimych twórców, jak choby: Halina Powiatowska, Bolesaw Lemian, Leopold Staff i Jarosaw Iwaszkiewicz. Wspókomponentem aranacyjnym prezentacji pozostaj pejzae pór roku pdzla polskich artystów XIX i XX w. Mona zobaczy obrazy m. in. Juliana Faata, Stanisawa Kamockiego, Wojciecha Weissa i Leona Wyczókowskiego. Literacki wtek wystawy wzbogacaj rkopisy utworów z motywami pór roku: Ernesta Brylla, Bolesawa Garbosia, Urszuli Kozio, Jarosawa Iwaszkiewicza, Ludmiy Marjaskiej, Janusza Szubera i Adriany Szymaskiej oraz pierwsze wydania tomików poetyckich z porami roku w tytule. Wystawie towarzyszy katalog. 

 

Szkoa aktorska
Autorka: Agnieszka Czajkowska, www.teatry.art.pl

      Wchodz do niewielkiej sali we wrocawskiej szkole teatralnej. Sobota, wczesne popoudnie. Zza okna dochodzi miech starszych studentów. W salce tok. Na krzesach, awkach, na pododze przycupnli modzi ludzie. Na rodku na jednym z krzese siedzi Andrzej Makowiecki, aktor, pedagog. Pali fajk, zakada nog na nog. Mówi spokojnym, opanowanym gosem. Przez chwil czuj si jak na spotkaniu psychoterapeutycznym. Wchodz ostatnia, dlatego wszystkie oczy zwrócone s w moj stron. Wytrzymuj te spojrzenia i siadam na pododze. Dziewczyna w dinsach i martensach zaraz zacznie recytowa wiersz Powiatowskiej i uwaga wszystkich zebranych skupia si na niej.

Julia luzaczka

      Blondynka w dinsach i martensach:
- Wybraam co z poezji Powiatowskiej. Powiem wam "Jestem Juli".
Zapada krpujca cisza. Sycha kady szmer, bicie serca kolegi, który siedzi obok, na pododze. Caa grupa wpatruje si w delikatn blondynk - musi wyrecytowa wiersz na siedzco.
- "Jestem Juli, mam lat 23..." - ma miy gos, pewno w oczach. Koczy. Wgapiamy si w ni. - No dobra - cisz przerywa w kocu pytanie Andrzeja Makowieckiego:
- Ale jak ty, Klaudio, rozumiesz ten tekst? Po co go wybraa?
- On mówi o mioci, która si pojawia i znikna - tumaczy Klaudia w martensach.
- Aha. Ty dobrze rozumiesz, o czym jest ten wiersz, co? - umiecha si Andrzej Makowiecki. - To bardzo istotny moment pracy aktorskiej - wysiek zastanowienia si nad tym, o czym chcemy powiedzie i po co.

      Na pierwszy rzut oka - bardzo prosta zasada: musimy szuka tekstów, które powiedz te co o nas samych. O naszym bólu, radoci, smutku. Kandydat na aktora powinien umie identyfikowa si z tekstem. Ale Klaudia musi pokaza duo wicej. Najpierw identyfikacja, potem zabawa z tekstem. Prowadzcy spotkanie z kandydatami do szkoy teatralnej Andrzej Makowiecki kae Klaudii i jej licznej koleance usi na rodku sali. Teraz maj zagra scenk. liczna koleanka ma wysucha zwierzenia Klaudii, która pada ofiar nieszczliwej mioci. "Jestem Juuuli..." - udaje smutek blondynka w martensach. Spuszczona gowa, drcy gos. Prawie pacze. liczna koleanka zatrzepotaa dugimi rzsami.
      Potem Klaudia w nowym zadaniu ma wcieli si w siln bizneswoman, cyniczn kokietk, luzaczk, która nic sobie nie robi ze zamanego serca. Recytuje wiersz Powiatowskiej w kilku rónych wariantach - to podstawowe wiczenie na egzaminie wstpnym do szkoy teatralnej. Odwróci wszystko do góry nogami.

 

 


 

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
© 2018 http://www.koniczynka.art.pl/
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 
Professionelle Joomla Templates - kostenlos