Co nowego arrow Filmy arrow Jak narkotyk

Migawki

Jak narkotyk
Jak narkotyk

premiera: 2001. 09. 16 (tv)
produkcja: polska
data produkcji: 1999
reyseria: Barbara Sass
scenariusz: Barbara Sass

      "Jak narkotyk" to film o mioci i samotnoci, o yciu i umieraniu, o twórczoci i moralnoci, o tsknocie i niespenieniu. W losach Anny krytycy doszukiwali si odniesie do rzeczywistych osób i zdarze, zwaszcza do biografii równie ciko chorej na serce, zmarej w wieku 32 lat poetki Haliny Powiatowskiej. Reyserka zapewniaa jednak, e Anna nie ma jednego, konkretnego pierwowzoru: "Jest raczej wypadkow rónych yciorysów i moich obserwacji i jak kada z moich bohaterek jest te w pewnym sensie mn, ma pewne moje cechy i dowiadczenia" - mówia w wywiadach. Wykorzystane w filmie wiersze wyszy spod pióra poetki Anny Piwkowskiej. Zdjcia do filmu krcono w Warszawie, Kodzku, Trójmiecie i Londynie, a gówn rol zagraa Magdalena Cielecka, która zadebiutowaa na ekranie we wczeniejszym filmie Barbary Sass, "Pokuszenie". Akcja filmu rozpoczyna si w roku 1980 i obejmuje kilka lat z ycia bohaterki. Anna, 18-latka z maego miasteczka, pocztkujca poetka, dowiaduje si, e jest ciko chora na serce. Lekarze daj jej 2-3 lata ycia. Wraliwa z natury dziewczyna zaczyna reagowa na wszystko jeszcze bardziej emocjonalnie. Gdy mija pierwszy szok, Anna apczywie rzuca si na ycie, krótki czas, jaki jej pozosta, stara si przey jak najpeniej, jak najgbiej, jak najprawdziwiej. Musi si pieszy, dlatego popenia wiele bdów, potrafi by okrutna i egoistyczna, rani nawet najbliszych. Ale najbardziej rani siebie. W sanatorium, do którego jedzie w oczekiwaniu na operacj, poznaje niewiele starszego od siebie Piotra, studenta gdaskiej ASP. Zakochuje si w nim i po krótkiej znajomoci postanawia polubi. Chopak próbuje delikatnie wyperswadowa jej ten pomys, lecz Anna rozwiewa jego obawy. Po uroczystoci Piotr wraca do Gdaska, obiecuje regularnie odwiedza mod on. Na wie, e wyraono zgod na jej operacj w Londynie, Anna jedzie do Gdaska, by podzieli si z mem t radosn nowin. Z przeraeniem dowiaduje si, e Piotr popeni samobójstwo: by schizofrenikiem, nie powinien opuszcza szpitala. Anna dugo rozpacza po jego mierci, traci wiar w Boga, w sens istnienia. Pisze wci nowe wiersze, ale wtpi, by byy co warte. Dziki staraniom matki i niewidomego redaktora Jacka, którego Anna kiedy poznaa, jedna z gazet publikuje jej wiersze. Wkrótce dziewczyna ma pierwszy wieczór autorski, ale publiczno bardzo rónie odbiera jej twórczo. Jacek przekonuje j jednak, e "pisanie jest jak narkotyk", nie da si go odstawi z dnia na dzie. Trzeba wci próbowa. Anna wyjeda do Londynu, na przystani egna j zakochany Jacek. Po udanej operacji dziewczyna odzyskuje energi i rado. Pierwszy, opublikowany w Polsce tomik wierszy wprawia j w eufori. Anna wdaje si w romans z jednym z lekarzy, myli o pozostaniu w Anglii na stae i informuje o tym Jacka. Kiedy jednak Gordon j porzuca, a w Polsce zostaje ogoszony stan wojenny, Anna - pod naciskiem kuzynów, którzy j gocili - wraca do Polski. Rozpoczyna studia na wydziale filozofii, jak szalona tworzy nowe wiersze, dostaje mieszkanie w Domu Literata. Zachannie rzuca si te w nowe zwizki z mczyznami. Zyskuje rodowiskow saw, ale wci nie moe trafi na wielk mio. Gód wrae, ch upewnienia si, czy jest zdrowa, sprawiaj, e zaczyna pali, nie odmawia sobie alkoholu. Odrzucona przez kolejnego kochanka, Jurka, bardzo podobnego zewntrznie do Piotra, ale zimnego i cynicznego, bezskutecznie próbuje odzyska uczucie Jacka. Tymczasem bóle serca wracaj, konieczna jest druga operacja. Tym razem Anna umiera.

 jak1mini                                     jak2mini


    Magdalena Cielecka i Mariusz Bonaszewski                                                         Magdalena Cielecka

 

Wystpili m.in.: Magdalena Cielecka (Anna Piwowska), Mariusz Bonaszewski (Andrzej, przyjaciel Jacka), Igor Przegrodzki (profesor Zimorowicz), Andrzej Wichrowski (ojciec Anny), Jerry Flynn (doktor Keeve Gordon), Bartosz Opania (2 role: Piotr Pawowski, m Anny; Jurek), Krzysztof Pieczyski (Jacek), Teresa Budzisz-Krzyanowska (matka Anny).


      Fragment wywiadu z odtwórczyni gównej roli (Agnieszka Kwiecie, "Rzeczpospolita" z 16.04.1999 Nr 89):

- O filmie "Jak narkotyk", który czeka na premier, gono byo ju w czasie realizacji. Podobiestwa czce losy filmowej bohaterki z biografi Haliny Powiatowskiej wywoay zastrzeenia ze strony rodziny poetki. W filmie, którego akcja rozgrywa si wspóczenie, Cielecka gra mod kobiet - poetk, borykajc si ze mierteln chorob.

- Czsto, zwaszcza w dziecistwie, wyobraaam sobie ostatni dzie ycia. Kady si nad tym jako zastanawia - mnie zawsze przeraay w mierci dwie sprawy: samotno i nuda. Bohaterka filmu kadego ranka zadaje sobie pytanie: czy to przypadkiem nie bdzie ostatni dzie ycia? Jednoczenie nie jest wcale pogrona w rozpaczy ani bierna, przeciwnie - kady kolejny dzie usiuje przey jak najpeniej, rzuca si w wir ycia, czasem bardzo nieodpowiedzialnie, gupio, ale chce czu, e yje...

 

 

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
© 2018 http://www.koniczynka.art.pl/
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 
Professionelle Joomla Templates - kostenlos