Co nowego arrow Artykuły arrow (1968) Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego 1967/1968: "Halina Poświatowska(9 VII 1935 - 11 XI 1967)

Migawki

(1968) Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego 1967/1968: "Halina Poświatowska(9 VII 1935 - 11 XI 1967)

      11 listopada 1967 roku zmarła Halina Poświatowska, starsza asystentka Katedry Filozofii Przyrody Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodzona 9 VII 1935 r. w Częstochowie, tutaj uczęszczała do szkoły średniej, gdzie w 1955 r. zdała maturę.
Ciężka choroba serca, na którą cierpiała od dzieciństwa, wywarła szczególne piętno na całym jej życiu i na jej twórczości literackiej, a także w pewien sposób określiła jej zainteresowania filozoficzne. Zmuszona przez długie lata do częstego, nieruchomego przebywania w domu lub w szpitalu, dużo czytała, później sama próbowała pisać. W roku 1958 ukazał się jej pierwszy tomik poetycki, zatytułowany "Hymn bałwochwalczy".
Zarówno ten, jak i następne jej tomiki poetyckie: Dzień dzisiejszy, Oda do rąk, oraz wydany pośmiertnie tomik Jeszcze jedno wspomnienie, nacechowane są poczuciem przemijania i obsesją zbliżającej się nieuchronnie śmierci, a przy tym ogromnym umiłowaniem życia, odczuwanego tym silniej, im bardziej towarzyszyło mu poczucie jego zagrożenia i nietrwałości.
W roku 1958 H. Poświatowska uzyskuje możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, celem przeprowadzenia tam trudnej, ale koniecznej dla uratowania życia operacji serca.
Niedługo po pomyślnie przebytej kuracji otrzymała stypendium, umożliwiające jej podjęcie studiów w Smith College, w Northampton. Pokonując ogromne trudności, związane z koniecznością studiowania w poznawanym dopiero języku angielskim, przy poczuciu braku wykształcenia i opóźnieniu w studiach dzięki ogromnemu wysiłkowi woli i uporczywej, aż nazbyt ciężkiej przy jej stanie zdrowia pracy, ukończyła w 1961 r. naukę w College'u i uzyskała stypendium, umożliwiające jej dalsze studia uniwersyteckie. Ten okres pobytu w Stanach i studia opisuje później w wydanej w 1966 r. powieści autobiograficznej Opowieść dla przyjaciela.
Wkrótce jednak postanowiła wrócić do kraju i podjąć studia filozoficzne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia te kończy broniąc 28 VI 1963 roku pracę magisterską, przygotowaną pod kierunkiem prof. R. Ingardena "Przyczynowość w systemie logiki Stuarta Milla". W roku 1963 otrzymała asystenturę w Katedrze Filozofii Przyrody UJ.
Praca naukowa Haliny Poświatowskiej była utrudniana przez stale pogarszający się stan zdrowia, zmuszający ją do częstego przebywania w szpitalu. Mimo to prowadziła zajęcia dydaktyczne i zajmowała się tłumaczeniem prac naukowych m. in. z zakresu teorii czasu.
Jako temat pracy doktorskiej został przez nią zgłoszony problem upływu czasu. Zajmowała się także problematyką związaną z zagadnieniami ruchów społecznych i miała zamiar pisać pracę na temat Martina Luthra Kinga, do której zbierała materiał. Brała także czynny udział w pracach katedry, w której była asystentką.
Ciężka choroba i przedwczesna śmierć uniemożliwiły jej ostateczne ukończenie prac i opublikowanie ich. Jej zainteresowania problematyką filozoficzną znalazły jednak wyraz w twórczości literackiej, co wielokrotnie podkreślano w recenzjach książek. Zwłaszcza problem upływu czasu, jego przeżywanie, zagadnienia przemijania i śmierci były tym, co nadawało jej wierszom tak charakterystyczną formę.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2018 http://www.koniczynka.art.pl/
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 
Professionelle Joomla Templates - kostenlos