Co nowego arrow Dedykacja

Migawki

Dedykacja
Uwaga - wana informacja (03.01.2013)
Prosz o kontakt ( Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy ) osoby, które s zainteresowane kupnem bibliofilskiego tomu "Ogie zielonych ksiyców"


Ad perpetuam rei memoriam

Strona ta miaa powsta ju jaki czas temu. Dugi czas nad ni rozmylaem i planowaem. Jednak byo to cakiem jak z t sójk, która chciaa lecie za morze i z baletnic, której wiecznie co przeszkadza... Zabieraem si do tego kilkakrotnie: z mniejszym lub wikszym zapaem (czciej z tym pierwszym). Wtedy tak si potoczyy losy, e projekt upad zanim si zacz. Pozostao korzystanie z innych stron internetowych o Halinie Powiatowskiej. Waciwie doszukaem si tylko trzech, w których jest duo materiaów o Hace - nie tylko samych wierszy (odnoniki do nich znajdziecie w linkach), a wanie tak zawsze chciaem napisa. Duo wody w Wisece upyno a strony jak nie byo, tak nie byo. Od pewnego czasu sytuacja si zmienia - czy na lepsze? Nie mnie ocenia....  Wszystko to za spraw osoby, która pojawia si w moim yciu cakiem nieoczekiwanie (i vice versa). Jest ni Magda, któr nazywam czsto Koniczynk. Dlaczego? Czy jest jaki inny symbol równie mocno kojarzcy nam si z przynoszeniem szczcia i radoci?! A przecie tyle dobra otrzymaem od niej...

Dane mi jest to, czego wszyscy szukaj... a nieliczni znajduj. Naszym bogactwem s proste skarby... Najtrudniej jest otworzy serce i zaufa. ycie niektórych ludzi zakrela idealne koo. Innych, czasem przybiera ksztaty nieokrelone i niezrozumiae. Utrata jest czci naszej ludzkiej wdrówki... Lecz dziki niej dostrzegamy take, co jest cenne. A take dziki mioci, za któr mog by tylko wdziczny. Chciabym, eby ta nasza przysta trwaa do kresu dni i eby ani wiatr i kopoty, ani nawet mier nie zdoay jej zniszczy.
        Bez wzgldu na to, jak wszystko si uoy, jak potocz si nasze losy w przyszoci, kim dla siebie moemy by za kilkadziesit lat i co moemy osign - razem czy te osobno - dzikuj Madzia za wszystko, co za nami i ca nieodgadniono, która nas czeka. "Ad perpetuam rei memoriam" - na wieczn rzeczy pamitk - Tobie wanie dedykuj t stron!

10 kwietnia Anno Domini 2003

 
© 2018 http://www.koniczynka.art.pl/
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 
Professionelle Joomla Templates - kostenlos