Co nowego arrow Poezja

Migawki

Poezja

Ukad wierszy zawarty w poszczególnych tomach zosta oparty na wydaniu poezji Halinki w tomie "Wiersze wszystkie". Ten z kolei wynika z I i II tomu "Poezji". S to najpeniejsze wydania wierszy Powiatowskiej.
      Poetka za ycia wydaa trzy tomy: Hymn bawochwalczy, Dzie dzisiejszy, Oda do rk. Pomiertnie ukaza si tom zredagowany przez Jana Zycha pt. Jeszcze jedno wspomnienie.

      Halinka bya pilnym uczniem. Mimo, e czsto narzekaa na swoje "lczenie" nad angielskim, to opanowaa go w stopniu perfekcyjnym. Uczya si take niemieckiego, francuskiego i hiszpaskiego. Miaa w planach wydanie tomiku ze swoimi tumaczeniami zagranicznych poetów. Do realizacji tych planów jednak nigdy nie doszo. Postanowilimy zebra te wiersze i zestawi w cao jako "wiersze przetumaczone przez Halin Powiatowsk".

      Im bardziej zagbiamy si w materiay zwizane z Halink, tym wicej znajdujemy wierszy, które nie znalazy si w najobszerniejszych - jak dotd - wydaniach jej poezji: "Wiersze wszystkie" i "Poezja" tomy I i II. Z niewiadomych wzgldów twórcom tych wyda nie udao si do nich dotrze. Z prawdziw przyjemnoci zapraszamy do lektury: "wiersze nigdy nie opublikowane" w adnym z tomów poezji Haliny Powiatowskiej. Moe w przyszoci bdziemy mogli mówi naprawd o "Wierszach wszystkich"?

      Poetce nie udao si wyda tomiku z wierszami pod tytuem "O umiechnitym tygrysie". Trzeba byo czeka na to wydarzenie przeszo 30 lat.

      Osoba i poezja Haliny Powiatowskiej od wielu lat pobudzaj do pracy wielu twórców. Efektem tego s m.in. "Wiersze dla Haki".

      Dodatkowo zebralimy "Tumaczenia wierszy Haliny Powiatowskiej na inne jzyki".

© 2018 http://www.koniczynka.art.pl/
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 
Professionelle Joomla Templates - kostenlos